Návrh novely zákona o pohřebnictví a zákona o zdravotních službách,

zpracovaný radou Tobitu dle legislativních pravidel vlády:

 

Návrh novely zákona o pohřebnictví a zákona o zdravotních službách - Tobit o.s.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>