Tisková zpráva k založení Tobit, o.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 4. října 2013
Autor: Jana Hynková, předsedkyně Tobit, o. s.

K pohřbívání dětí zemřelých před porodem vzniklo občanské sdružení

Praha – Vzhledem k současnému nedůstojnému zacházení s těly mrtvě narozených dětí včetně plodů po potratu a jejich nepietní likvidaci ve spalovnách zdravotnických zařízení v České republice vzniklo v září letošního roku nové občanské sdružení.

„Vzniklo spontánně na základě negativních zkušeností několika rodičů se současnou praxí. Jeho členové jsou přesvědčeni, že s těly dětí zemřelých před porodem by mělo být nakládáno se stejnou pietou jako s každým mrtvým lidským tělem. Pozůstalým rodičům by mělo být umožněno vydání těl jejich dětí k pohřbení, pokud o to požádají. Na Vinohradském hřbitově v Praze chce sdružení pohřbívat do hrobu č. 119 děti zemřelé před porodem, jimž nikdo pohřeb nevypravil, aby nedocházelo k jejich hromadné nedůstojné likvidaci v režimu anatomicko-patologického odpadu,“ uvedla předsedkyně nové iniciativy Jana Hynková.

Nově vzniklé občanské uskupení tak chce vyvíjet činnosti směřující k podpoře pohřbívání mrtvě narozených dětí a plodů po potratu a k prosazování společných zájmů členů. To je podle Hynkové jeho cílem.

K jeho dosažení usiluje Tobit, o. s. především o zajištění člověka hodného, slušného a důstojného zacházení s dětmi zemřelými před porodem a dále o:


• zabezpečování pomoci při přípravě pohřbu dětí zemřelých před porodem podle potřeb rodičů


• vypravení pohřbu dětí zemřelých před porodem slušným způsobem v souladu se zákonem o pohřebnictví a podle místních zvyklostí v případě, kdy o jejich pohřbení dobrovolně nemá během zákonné lhůty nikdo zájem


• obyčejný, empatický rozhovor, který neotvírá hluboká traumata, ale pomáhá rodičům uvědomit si situaci a jemně je připravuje na další stadia smutku, protože pohřbením dítěte zemřelého před porodem hlavní práce se smutkem teprve začíná


• prosazení možnosti volit mezi pohřbením dětí zemřelých před porodem (legalizace pohřbívání žehem nebo v rakvi do hrobu/hrobky v České republice) nebo jejich hromadnou likvidací ve spalovně zdravotnického zařízení


• součinnost při jednání s poskytovatelem zdravotní služby, porodnicí, patologií, provozovatelem spalovny, pohřební služby, krematoria či pohřebiště a úřady při zařizování nezbytných úkonů spojených s pohřbem nebo likvidací dětí zemřelých před porodem.

K iniciativě se na prvním ustavujícím setkání 28. září přihlásilo 16 podporovatelů a další pozitivní ohlasy na vznik sdružení se objevují i na sociálních sítích. Do konce tohoto měsíce chce sdružení zprovoznit i internetové stránky www.tobit.cz.

“Prvním krokem by mělo být navázání úzké spolupráce s vybranými poskytovateli zdravotních služeb, porodnicemi a neonatologickými centry, neboť i některé zaměstnance těchto subjektů trápí dlouhodobě neřešený problém likvidace malých tělíček v nemocničních spalovnách odpadů,“ uvedla na závěr Jana Hynková.


název: Tobit, o. s.
sídlo: Praha 1 - Josefov, Široká 64/12, PSČ 11000
právní forma: Občanské sdružení
datum vzniku: 19. září 2013
IČ: 02127989
číslo účtu 2900479810/2010
email tobit@email.cz
web: www.tobit.cz
mobil 736621984
předsedkyně Jana Hynková
 


zpět na začátek stránky