Tobití města

 = města, která již podepsala s Tobitem Smlouvu o spolupráci:

Statutární město Liberec

 

= města, která v samostatné působnosti pohřbívaj mrtvorozené a zasluhují tedy také naši chválu:

Statutární město Teplice