Kdo byl Tóbit?

O Tóbitovi se dočteme v deuterokanonické knize Tóbit či Tóbijáš. Byla napsána ve 3. – 2. století před Kristem a vypravuje příběh zbožného Tóbita, který žil na přelomu 8. a 7. století před Kristem. Chodil po cestách pravdy a konal spravedlivé skutky po všechny dny svého života. Prokazoval mnoho milosrdenství svým bratřím a svému lidu, kteří s ním odešli jako zajatci do Ninive v Asyrii.(Tob 1,3) ,(721 př.Kr.).

Zde prožívá těžkosti za vlády krále Sancheriba (704-681 př.Kr.), který dává jeho zajaté soukmenovce  popravovat, kdykoliv se mu zlíbí. Zbožný Tóbit pochovává jejich nepohřbená těla na svůj náklad s nasazením vlastního života. Dával svůj chléb hladovějícím a oděv nahým, a když se dozvěděl, že někdo z jeho národa zemřel a byl pohozen za ninivské hradby, pohřbil ho. (Tob 1,17)

Tóbit má odvahu pohřbívat i za vlády krále Esarchadóna. Opouští hostinu, a pospíchá pohřbít zemřelé i o svátcích, a to i přes posměch sousedů.